DONATIES ALTERNATIEF

Het welslagen van Alternatief is afhankelijk van donaties van kijkers, leden, particulieren en fondsen.

Alternatief wordt juridisch, organisatorisch en financieel gefaciliteerd door de Stichting Nomade. Deze instelling werd in 1984 door Ab Gietelink en Kees Vuyk opgericht en faciliteert sindsdien de theater- en mediaprojecten van Gietelink. Stichting Nomade is een door de belastingdienst erkende ANBI stichting met belastingvoordelen voor de gever. (Zie ‘beleid’ op website www.theaternomade.nl)

Donaties zijn van harte welkom op

NL85INGB0003118301

tav. Stichting Nomade, Amsterdam                                                                           

Geeft U bij uw overschrijving aan of U vermelding op deze donateurslijst op prijs stelt. Hartelijk dank voor uw bijdrage !

 

Ab Gietelink maakte voor 62 programma’s voor Cafe Weltschmerz in het kader van het  coronaprotest.

Hij zal dat via Alternatief voortzetten. Wilt U expliciet zijn werk en honorarium voor het Coronaprotest ondersteunen?

https://www.gofundme.com/f/covid-19-kritische-perspectieven?

of via  www.abgietelink.nl

 

VERMELDING DONOREN

Bij donatie kunt U vermelding met naam en bedrag krijgen.

Geeft U dat bij uw overschrijving aan svp !

 

Founders (€ 2500 en meer)

Co Founders (€ 500-€ 2500)

Royale Donateurs (€ 100-500)

Donateurs (€ 25-€ 100)