MISSIE ALTERNATIEF

DIEPTEINTERVIEWS, COLUMNS & PERFORMANCES OP TELEVISIE EN INTERNET

AB GIETELINK & ALTERNATIEF IS EEN UITZENDKANAAL VAN HET INTERNET EN TELEVISIESTATION ALTERNATIEF.TV
HET BEVAT:
1. ALTERNATIEF! POLITIEKE PROGRAMMA´S MET COLUMNS, COLLEGES EN INTERVIEWS.
2. KRITISCHE PERSPECTIEVEN MET COLUMNS, COLLEGES, INTERVIEWS EN PERFORMANCES
3. SELECTIE VAN REGISTRATIES UIT THEATERVOORSTELLINGEN VAN THEATER NOMADE SINDS 2008.
WEBSITE: HTTP://ALTERNATIEF.TV WWW.THEATERNOMADE.NL WWW.ABGIETELINK.NL
WWW.ALTERNATIEF.TV WERKT OP DE AMSTERDAMSE KABEL SAMEN MET SALTO AMSTERDAM

Alternatief bestaat uit interviews en column/performances. Uitzending vind plaats op via SALTO Amsterdam en op een presentatiekanaal via YouTube en een website. Het karakter van de programma’s het kanaal is progressief,  vrijzinnig, dissident en op zoek naar nieuwe perspectieven voorbij datgene dat de dominante media aangeven.

De naam ‘Alternatief’ beschrijft het inhoudelijk streven van de programmaserie. We gaan op zoek naar alternatieven van de bekende zienswijzen. Daarbij schetsen we politieke en culturele  perspectieven alsmede oplossingen voor maatschappelijke problemen. We accepteren dat we gezien de beperkte financiële middelen in de technische afwerking en PR achterblijven bij de Publieke Omroep. Daarentegen denken we in de inhoudelijke programmering en diepgang een professioneel aantrekkelijker alternatief te kunnen bieden

 

KRITIEK OP DE MEDIA

‘De Media’ staat onder toenemende kritiek. Er lijkt een forse kloof gegroeid tussen de dominante media en een aantal nieuwe alternatieve sociale media kanalen, waarbij beide kanten elkaar beschuldigen van het verspreiden van eenzijdig gekleurd nieuws en desinformatie.

De Coronacrisis speelde hierin een escalerende rol. De nieuwsselectie en presentatie van de dominante publieke en commerciële media namen een aanvaarding van de Lockdown maatregelen tot uitgangspunt. In reactie op de volgens critici ‘eenzijdige media berichtgeving’ hebben zich tijdens de Coronacrisis een aantal internetkanalen kunnen ontwikkelen, waar kritische wetenschappers en denkers werden geïnterviewd, die met andere wetenschappelijke informatie en perspectieven kwamen. De media gunde critici van het Coronabeleid minimale publicatie- en spreekruimte.  Er werd veel over, maar nauwelijks met de critici gesproken en zelden op hun argumentaties ingegaan. Een deel van hen werd geclassificeerd als ‘complotdenkers’.

Het maatschappelijk debat breid zich de afgelopen jaren gestaag uit van de klassieke TV, Radio en Krantenprogrammering naar het Internet. De dominante media willen voor een groot publiek toegankelijk en begrijpelijk blijven en zo min mogelijk publiek van zich ‘vervreemden’. De angst om kleur te bekennen  leidt tot een houding van ‘politieke correctheid’ die men verkoopt als ‘objectieve informatie’. Openlijke ideologische kleuring van media uitingen zou een oplossing kunnen zijn, maar is omgeven met taboes.

De montage van televisie en radio is daarbij vaak snel en makkelijk te consumeren. Hoewel de media zich geregeld afzet tegen ‘populisme’ is haar onderwerpkeuze, inhoudelijke diepgang en stijl in wezen aangenaam ‘populistisch’ ofwel op de onderbuik van het publiek gericht.

Het beleid gaat ten koste van programmering vanuit dissidente wereldbeelden, maar ook ten koste van een complexer informatieoverdracht alsmede diepzinniger en langere interviews. Diepgaander (interview)programma’s voor een geïnteresseerder publiek zijn bij de sociale media wel mogelijk en bovendien tegen beperkte kosten. Sociale media bieden verder laagdrempelige mogelijkheden tot publieksreacties en interactie tussen makers en kijkers.

Hoopvol is daarbij dat er bij een groeiend deel van het publiek behoefte is aan kritische verdieping van feiten en theorievorming.. 

 

ALTERNATIEVE PRESENTATIEVORMEN

Alternatief krijgt een theatraal-artistieke dimensie, waarin onderzoeksjournalist, filosoof en theatermaker Ab Gietelink zijn onderzoek naar nieuwe theatraal journalistieke vormen nader uitwerkt.

Voor de presentatie denken wij aan de volgende presentatievormen:

  1. Interviews met visionaire progressieve deskundigen.
  2. Zoom Lezingen met PowerPoint
  3. Columns
  4. Bijzondere theatrale performances

DIEPTE INTERVIEWS

De Alternatief programma’s worden uitgewerkt in Diepte interviews met visionaire deskundigen over actuele politieke kwesties. De introductie bevat de historische achtergrond en het oeuvre van de denker, kunstenaar of wetenschapper.  In een aantal interviews zal een nieuw wetenschappelijk boek of opvallend artikel van de auteur het vertrekpunt zijn voor het diepte-interview, waarbij veelal de lijn van het boek zal worden gevolgd.

 

LEZINGEN MET POWERPOINT 

Sommigen onderwerpen lenen zich voor onderzoek en verdieping middels Lezing met behulp van documentair materiaal.

 

THEATRALE COLUMNS & PERFORMANCES

Theatrale performances behandelen in principe dezelfde onderwerpen als de interviews Ze zijn divers van vorm, mede afhankelijk van het statement. De Columns geven een scherp commentaar op de actualiteit en worden met autocue opgenomen en in een aantal gevallen voorzien van performance-elementen. 

Bij eerdere column-performances in de 62-delige serie voor Weltschmerz-TV maakte Ab Gietelink gebruik van Klankdichten en rekwisieten als bijvoorbeeld een  megafoon. Hij maakte meerdere keren een parodie op persconferenties. Naast de minister-president was er een rol voor Marcel Schouwstra als  doventolk. De programma’s kregen via YouTube tienduizenden views en honderden veelal zeer positieve reacties, 

 

MONTAGE VAN DOCUMENTAIR MATERIAAL

Alternatief wil een dissidente en reflexieve visie op het actueel maatschappelijk debat  geven.

Ze gebruikt daarin tevens montage van foto en videobeelden alsmede krantenkoppen en artikelen die in de media verschijnen.

Omdat er gedeeltelijk beleidsmatige en wetenschappelijke onderwerpen aan bod komen zal er ter ondersteuning ruimhartig gebruik worden gemaakt van beeldend commentaar, stellingen, statistieken en grafieken.